Субтропическое и декоративное садоводство
ru en

Интродукция и сортоизучение

 

Киселёва О. А., Забоева Н. В.
Кулешов А. С., Кулян Р. В.
Слепченко Н. А., Яшмурзина Д. С., Касперавичус А. А.
Васильева М. Н., Козловская З. А., Васеха В. В., Якимович О. А., Таранов А. А.
Ерёмина О. В., Смирнова Е. А.
Полубятко И. Г., Таранов А. А., Козловская З. А., Кондратенок Ю. Г.
Клименко З. К., Плугатарь С. А., Зыкова В. К.
Исущева Т. А., Пчихачев Э. К., Пальников И. А.
Кабушева И. Н., Сак Н. Л., Катковская Н. С., Сандрозд Ю. И.