Субтропическое и декоративное садоводство
ru en

Защита растений

 

Марущак В. Н., Дорофеева Л. М., Киселёва О. А., Максимов С. А.
Иванова О. В., Балыкина Е. Б., Чичканова Е. С., Шармагий А. К.
Щербакова Л. Н., Мощеникова Н. Б., Шевченко С. В.