Субтропическое и декоративное садоводство
ru en

Защита растений

 

Каштанова О. А., Ткаченко О. Б., Кондратьева В. В., Олехнович Л. С., Воронкова Т. В.
Пантия Г. Г., Айба Л. Я., Михайлова Е. В., Карпун Н. Н.
Маслова М. В., Грошева Е. В., Будаговский А. В., Будаговская О. Н.
Марущак В. Н., Дорофеева Л. М., Киселёва О. А., Максимов С. А.
Иванова О. В., Балыкина Е. Б., Чичканова Е. С., Шармагий А. К.
Щербакова Л. Н., Мощеникова Н. Б., Шевченко С. В.