Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Plant biotechnology

 

Amineva Y. Y., Tabatskaya T. M., Mashkina O. S.
Nechayeva T. L., Zubova M. Y., Stakheyeva T. S., Vasilieva O. G., Konovalova L. N., Zagoskina N. V.
Nechayeva T. L., Zubova M. Y., Maluykova L. S., Gvasaliya M. V., Koninskaya N. G., Zagoskina N. V.
Tsypurskaya Y. V., Zagoskina N. V.
Gashenko O. A., Kukharchik N. V., Frolova L. V.
Malyarovskaya V. I., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G.
Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Maluykova L. S., Malyarovskaya V. I., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G., Burtovoi A. V., Velikiy A. V.
Gashenko O. A., Kastritskaya M. S., Kukharchik N. V.
Rakhmangulov R. S., Malyarovskaya V. I., Samarina L. S., Koninskaya N. G.
Galdina T. Y., Kaloshin V. P., Samoshin S. Y.