Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Physiology and biochemistry of plants

 

Doroshenko T. N., Belous O. G., Ryazanova L. G., Tutberidze T. V., Yablonskaya Y. K.
Dubrovskaya O. Y., Zhbanova Y. V., Bogdanov R. Y.
Smirnov A. E., Belous O. G., Platonova N. B.
Chukina N. V., Borisova G. G., Maleva M. G., Lukina N. V., Yelkina A. V., Sinenko O. S., Filimonova Y. I.
Lagoshina A. G., Belous O. G., Pchikhachev E. K.
Doroshenko T. N., Ryazanova L. G., Zainutdinov Z. Z.
Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
Platonova N. B., Platonov A. A., Belous O. G.
Prichko T. G., Droficheva N. V., Germanova M. G., Smelik T. L.
Bendeliani E. ., Pruidze M. ., Chakvetadze S. .
Getko N. V., Kulyan R. V., Suboch V. P., Ateslenko Y. V., Pachtytskaya I. M.
Plugatar Y. V., Shevchuk O. M., Feskov S. A., Fedotova I. A., Tarba F. T., Leiba V. D.
Dobezhina S. V., Tuov M. T., Pchikhachev E. K., Pritula Z. V., Shishkhov M. B., Konnov N. A., Karpenko V. I.
Goncharuk Y. A., Zagoskina N. V.
Lezin M. S., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Lezina V. A.
Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Malyarovskaya V. I., Maluykova L. S., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G., Astanin A. I.