Субтропическое и декоративное садоводство
ru en

Защита растений

 

Пантия Г. Г., Айба Л. Я., Михайлова Е. В., Карпун Н. Н.
Маслова М. В., Грошева Е. В., Будаговский А. В., Будаговская О. Н.
Марущак В. Н., Дорофеева Л. М., Киселёва О. А., Максимов С. А.
Иванова О. В., Балыкина Е. Б., Чичканова Е. С., Шармагий А. К.
Щербакова Л. Н., Мощеникова Н. Б., Шевченко С. В.