Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Physiology and biochemistry of plants

 

Lagoshina A. G., Belous O. G., Pchikhachev E. K.
Doroshenko T. N., Ryazanova L. G., Zainutdinov Z. Z.
Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
Platonova N. B., Platonov A. A., Belous O. G.
Prichko T. G., Droficheva N. V., Germanova M. G., Smelik T. L.
Bendeliani E. ., Pruidze M. ., Chakvetadze S. .
Getko N. V., Kulyan R. V., Suboch V. P., Ateslenko Y. V., Pachtytskaya I. M.
Plugatar Y. V., Shevchuk O. M., Feskov S. A., Fedotova I. A., Tarba F. T., Leiba V. D.
Dobezhina S. V., Tuov M. T., Pchikhachev E. K., Pritula Z. V., Shishkhov M. B., Konnov N. A., Karpenko V. I.
Goncharuk Y. A., Zagoskina N. V.
Lezin M. S., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Lezina V. A.
Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Malyarovskaya V. I., Maluykova L. S., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G., Astanin A. I.