Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Plant protection

 

Shoshina Y. I., Zhuravleva E. N., Karpun N. N.
Kashtanova O. A., Tkachenko O. B., Kondratyeva V. V., Olekhnovich L. S., Voronkova T. V.
Pantiya G. G., Ayba L. Y., Mikhailova Y. V., Karpun N. N.
Maslova M. V., Grosheva Y. V., Budagovsky A. V., Bydagovskaya O. N.
Marushchak V. N., Dorofeyeva L. M., Kiselyova O. A., Maksimov S. A.
Ivanova О. V., Balykina Y. B., Chichkanova Y. S., Sharmagy А. К.
Scherbakova L. N., Moschenikova N. B., Shevchenko S. V.